500

שעת ייעוץ תכנוני

  • 500 ש"ח לשעת הייעוץ הראשונה ו- 350 ש"ח לכל שעה נוספת
1200

פגישת ייעוץ עיצובי בביתך

3800

פגישת יעוץ+ יום רכישות